Slide PLATFORM VOOR CREDITMANAGERS EN INCASSOSPECIALISTEN Bij ons online platform bieden wij bedrijven de mogelijkheid om een sociaal verantwoorde factuur- en incasso-opvolging te faciliteren. Onze geavanceerde software stelt gebruikers in staat om op maat gemaakte incassostrategieën te ontwikkelen en uit te voeren.

Werk samen in één geïntegreerde omgeving met schuldeisers, extern debiteurenbeheer en gerechtsdeurwaarders. Ondersteun jouw opdrachtgevers in de uitvoering van buitengerechtelijke incassotrajecten en bied jouw expertise aan als incassospecialist.
Maak een account aan Meer weten? neem contact op
Slide FACILITEER BETAALLINKS VIA EMAIL, SMS, QR-CODE EN WHATSAPP Faciliteer betaalgemak voor uw klanten met onze veelzijdige betaaloplossingen! Stuur eenvoudig betaalverzoeken via e-mail, SMS, QR-code en WhatsApp.

Optimaliseer uw betalingsproces en verbeter klanttevredenheid met snelle en veilige betaalmethoden.
Maak een account aan
Meer weten? neem contact op
Slide ONZE PRODUCTEN Maak een account aan ONLINE BETAALVERZOEKEN DEBITEURENBEHEER Meer weten? neem contact op PSD2 BANKKOPPELING BETALINGSREGELINGEN MULTI CHANNEL COMMUNICATIE BANK AFLETTERMODULE BUITENGERECHTELIJKE INCASSO Slide ONLINE PAYMENTS EN MULTICHANNEL COMMINUCATIE Onze software maakt gebruik van alle mogelijke manieren om te communiceren met debiteuren, waaronder brief, mail, sms en WhatsApp. Hierdoor zal de cashflow van de klant (de schuldeiser) aanzienlijk toenemen en de DSO sterk verbeteren. Dit zorgt voor een meer efficiënte en effectievere werkwijze voor financieel dienstverleners, waardoor zij hun klanten beter kunnen ondersteunen. Maak een account aan Meer weten? neem contact op Debiteuren kunnen betalen via alle moderne (online) betaalmethoden, waardoor de drempel om facturen te betalen zo laag mogelijk wordt gemaakt. Bovendien kunnen debiteuren eenvoudig betalingsregelingen afspreken. Slide UW FACTUREN SNELLER BETAALD DOOR SAMEN TE WERKEN IN ÉÉN ONLINE PORTAAL Met Incassotool staan uw facturen centraal in één omgeving waarin alle betrokkenen online samenwerken. Zo heeft iedereen real-time inzicht in de status van de facturen. Maak een account aan Meer weten? neem contact op Slide SOFTWARE VOOR HET AANBIEDEN VAN BETAALGEMAK AAN UW KLANTEN Maak een account aan Meer weten? neem contact op
Voor iedereen beschikbaar, de standaard functionaliteiten van Incassotool
De standaard functionaliteit van Incassotool

Automatiseren

Incassotool zorgt ervoor dat uw debiteurenadministratie altijd op orde is. We hebben de handmatige werkzaamheden tot een minimum beperkt. Nu kan er meer aandacht gegeven aan de klantrelatie Dit resulteert in een hogere klanttevredenheid.
Lees meer

24 X 7 Beschikbaar

Gemak dient de mens. Uw klanten kunnen 24/7 facturen inzien en betalen. Dit doen zij vanaf hun smartphone, tablet of PC in het klantportaal. Facturen inzien, downloaden, betalen, een betalingsregeling treffen, vragen stellen, klachten uitten, enz. Allemaal om uw klanten, wanneer het hen uitkomt, te ondersteunen in het administratieve proces. Natuurlijk zonder u extra te belasten.
Lees meer

Klantcontacten eenvoudig registreren

Telefoongespreken, ontvangen emails, reacties op ontvangen emails, reacties per post versturen zonder zelf de brief te printen. Alle klantcontacten snel, eenvoudig op dossier niveau vastgelegd. Bepaar tijd met snelle registratie van al uw klantcontacten

Nudging & begrijpelijk taalgebruik

Door vormgeving, kleurstelling en taalgebruik kan je je klant bewegen tot een gewenste actie. Incassotool stelt innovatieve templates ter beschikking die aantoonbaar bijdragen aan een verbeterde cashflow.

Samenwerken

Leverancier, debiteur én incassopartij werken in één en dezelfde omgeving. Geen overdracht van data maar iedere belanghebbende inzage in dezelfde data met behoud van de privacy wetgeving.

Uw klanten segmenteren en opvolgen

Zakelijke klanten benader je nu eenmaal anders dan consumenten. Segmenteer uw klanten en pas dit toe binnen de workflows.
Lees meer
Klantvriendelijk en maatschappelijk verantwoord

Monitoring en kredietrapportages

Scan uw debiteuren op het betaalgedrag zoals deze bekend zijn bij kredietrapportage bureaus van uw keuze zoals Creditsafe, EDR en Experian

Slimme opvolging

Slim versturen en opvolgen van uw facturen inclusief dossier opbouw en klachten administratie op factuurniveau

Qr-mail-sms-to-pay

Mail en pay? Wij doen niet alleen aan mail, maar ook aan scan en SMS, geen aparte diensten maar alles in één omgeving bij Incassotool
Koppelingen met softwareleveranciers en incassopartijen

Koppelingen met financiële en erp software

Incassotool heeft een koppeling met ruim 800 (inter)nationale boekhoud-, factuur- en ERP softwarepakketten.<br /> Bestaat de koppeling niet? Dan is deze in de meeste gevallen eenvoudig te realiseren met de samenwerking van uw softwareleverancier.

Eenvoudige overdracht incassodossier

Eenvoudige overdracht ter naar incassopartijen met volledig opgesteld dossier. Automatische import in de software van Eurosystems en Praclox.

Werk met uw eigen incassopartij binnen het portaal

Volg in uw eigen omgeving de stappen van uw Incassopartij, werk samen en zie de statussen van uw incasso opdracht bij uw incassopartij
De USP'S van incassotool

Incassotool brengt alle belanghebbenden samen in één platform met als resultaat dat het gehele betalingsproces transparant, efficiënt én sneller verloopt. Deel informatie en stel vragen aan de specialisten die in uw portaal kunnen samenwerken. Wissel documenten uit en verzamel alle informatie met betrekking tot een vordering. Zet acties uit en registreer alle activiteiten rondom het dossier. Mocht het tot een gang naar de rechter komen, dan heeft u alle informatie op één plek bij elkaar.

LEES MEER

Maak gebruik van de innovaties die op dit moment actueel in het creditmanagement zonder hoge investeringen in consultants en wijzigingen aan uw ERP of financiële software
Bij ons betaalt u niet per gebruikers, maar alleen naar verbruik. Stuurt u voor langere periode minder facturen? Onze applicatie werkt dan ook minder hard voor u dus zijn uw kosten lager.

LEES MEER

Debiteurenbeheer is repeterend werk. Bij consequente opvolging is het bewezen dat het leidt tot betere betalingen. Maar als dit niet geautomatiseerd gaat, is dit zeer tijdrovend. Met Incassotool voert het systeem deze handelingen consequent uit en vraagt het systeem de debiteurenbeheerder alleen om actie wanneer dat écht gewenst is. Bankmutaties worden met de bankenkoppeling automatisch ingelezen en betalingen worden aan facturen gekoppeld waarna de factuuropvolging direct stopt.

LEES MEER

Door het optimaal aanbieden van betaalmogelijkheden wordt het excuus ontnomen om niet in de mogelijkheid te zijn geweest. Zorg dan ook dat bij elk contactmoment er betaalmogelijkheden voorhanden zijn. Zowel in mail, brief, sms, telefonie, huisbezoek of whatsapp. Incassotool voorziet daarin!

LEES MEER

Onderscheid in debiteuren door gepersonaliseerde opvolging

LEES MEER

Met behulp van de bankenkoppeling haalt Incassotool automatisch bankmutaties op bij uw bank. Vervolgens wijst het algoritme waar mogelijk de betalingen toe aan de factuur. Betalingen die niet toegewezen kunnen worden, kunnen worden afgeboekt door eenvoudig de juiste factuur te selecteren uit het voorstel die het algoritme geeft.
Indien er een betaalstaat is aangeleverd, dan deze met de wizard worden toegewezen aan de bankmutatie waarna de wizard wordt afgesloten en alle aangeleverde facturen zijn afgeboekt.
Met het robotic toewijzen van betalingen worden de meeste mutaties correct en snel afgeboekt. Wij gaan de challenge aan om uw bestaande systeem te vervangen!

LEES MEER

Onderscheid in debiteuren door gepersonaliseerde opvolging

LEES MEER

Door consequente opvolging en snellere betalingen neemt uw cashflow toe. Dit maken wij inzichtelijk met onze dashboards in PowerBI. U kunt 24/7 onze software monitoren en zien dat het werkt.

LEES MEER

Wilt u tijdelijk, of vaste hulp in het debiteurenbeheer? Wij hebben voor professionals beschikbaar die u periodiek of incidenteel kunnen bijstaan in het debiteurenbeheer.

LEES MEER

Wij bouwen continue door aan onze software en zorgen ervoor dat uw systeem niet verouderd.

LEES MEER

HULP OP AFSTAND
Voor hulp op afstand klik op de button