Releasenote Augustus 2021
Functie
Betaalplan Youtube
 • Termijnen van een betalingsregeling kunnen uitstellen
  Indien een debiteur verzoekt om een termijn in een betalingsregeling uit te stellen, kan eenvoudig een andere datum gekozen worden. Eventuele opvolgende termijnen kunnen dan ook automatisch een periode worden opgeschoven. Na aanpassen van de termijn kan bij het activeren van het vernieuwde betaalplan een overzicht worden verstuurd van de nieuwe termijndata met de (on)betaalde bedragen.
 • Maandelijks bedrag kunnen opgeven
  In de wizard kan nu gekozen worden om te kiezen voor een vast bedrag per maand, of een bepaald aantal termijnen op te geven bij een betaalplan.
  Met deze wijziging zijn er nu vier methoden om een betalingsregeling met een debiteur af te spreken.

  • Een wizard voor het opgeven van een vast bedrag per maand
  • Een wizard voor het zelf kiezen aantal perioden waarbij de bedragen per periode verdeeld worden
  • Flexibel op te geven aantal perioden en bedrag
  • Vooraf instelbaar aantal perioden. Een debiteur kan vanuit een email zelf een regeling aanvragen / starten
  • Uitstel van betaling aanvragen van een of meerdere facturen
 • Een niet actief betaalplan kan nu in één keer worden verwijderd
Youtube
Facturen
 • Debiteurenbeheerders kunnen nu ook de status van de facturen handmatig aanpassen.
PSD2 
 • Betalingen gedaan aan de incassopartij zijn real-time inzichtelijk!
 • De bankrekening van de incassopartij kan worden gekoppeld en deze kan de betalingen die binnenkomen op de derdengelden rekening automatisch toewijzen aan de facturen van de opdrachtgever.
 • De incassopartij kan een mt940 bestand aanmaken met de facturen van de opdrachtgever die betaald zijn waardoor de opdrachtgever zijn facturen in de financiële administratie eenvoudig kan afboeken. Het totaalbedrag is inzichtelijk zodat de opdrachtgever een specificatie heeft voor de tussentijdse afdracht en maakt één totaal bedrag voor alle facturen over.
 • De incassopartij kan een mt940 bestand aanleveren van de betaalde facturen zodat deze eenvoudig kunnen worden afgeboekt in de administratie
Releasenote Juli 2021
Functie
Youtube
Incassopartij sjablonen
 • Diverse functies toegevoegd om betalingen toe te staan zonder incassokosten.
  In afspraken tussen opdrachtgever en incassopartij kan worden overeengekomen dat de opdrachtgever de opeisbare incassokosten draagt (of een deel daarvan). Het is nu mogelijk om de debiteur via sjablonen (verstuurde brieven en emails dus) van de incassopartij de hoofdsom zonder incassokosten te tonen en in een betaallink op te nemen.
PSD2
 • Algoritme verfijningen toewijzen betalingen aan debiteur
Youtube
Openstaande acties debiteur
Vereenvoudigen van het van pauze halen, melding en keuze’s verfijnd.
Openstaande acties incassopartij
Vanuit de actielijst van de incassopartij, bestaat nu de mogelijkheid om als debiteurmedewerker, of als medewerker en uit naam van de van de incassopartij te reageren.
Releasenote Juni 2021
Functie
Youtube
PSD2
 • Algoritme toevoeging meerdere facturen aan betaling
  Significante verbetering van het algoritme betalingen toewijzen. Het algoritme zoekt nu ook meerdere facturen van één bankmutatie
Youtube
PSD2
 • Algoritme verbetering voor het zoeken naar de juiste factuur indien er bij een bankmutatie helemaal geen omschrijving gegeven is.
 • (Derden gelden) bankrekening van Incassopartij kan gekoppeld worden zodat betalingen bestemd voor opdrachtgevers op factuurniveau kunnen worden afgeletterd.
Releasenote April 2021
Functie
Youtube
Algemeen
 • Instructie video’s
  In elk scherm kan nu rechts bovenin een vraagteken komen te staan. Indien dit het geval is, kan er op het vraagteken worden geklikt en volgt er een video met een uitleg over het betreffende scherm.
Youtube
Actie per factuur
 • Facturen kunnen vanuit “Actie per factuur” nu ook de status incassokosten aangezegd krijgen. Incassokosten aangezegd is verplicht voordat incassokosten opeisbaar kunnen worden.
Releasenote Maart 2021
Functie
Gerechtelijk traject Youtube
 • Incassodossier terugtrekken
  Indien een dossier is overgedragen aan een incassopartij (gerechtsdeurwaarder, advocaat enz.) maar om één of andere reden dient te worden teruggehaald, dan kan deze nu teruggetrokken worden. Het dossier krijgt de passende status “Teruggetrokken”. Dit wordt zowel naar de opdrachtgever als incassopartij per email bevestigd.
Algemeen Youtube
 • Workflow voor het laatst succesvol afgerond
  In het overzicht met administraties/opdrachtgevers staat nu ook hoelang het geleden is dat een workflow succesvol is beëindigd. Staat een workflow op pauze, of loopt deze niet juist op schema is dit nu met één oogopslag te zien. De administratie waarvan de workflow het langst niet succesvol beeindigd is staat als eerste in de rij.
Workflow Youtube
Betaalplan door debiteur zelf in te stellen
 • In een email (voor bijvoorbeeld een aanmaning) kan nu ook een button worden opgenomen, waarbij de debiteur zelf een betaalplan online kan ingeven die direct actief is. Ideaal in deze coronacrisis. De klant hoeft niet zelf het gesprek aan te gaan om een betalingsregeling te verzoeken, maar kan deze zelf instellen. Geen zogeheten walk-of-shame dus.  Althans, wanneer u zelf in de sjablonen deze functie toepast. U kunt zelf aangeven middels een code welke betaalplan sjablonen u beschikbaar stelt. Eventueel kan de debiteur zelf een keuze maken uit de verschillende betaalplannen die u beschikbaar heeft gesteld. Zo biedt u uw debiteuren de mogelijkheid om aan hun verplichtingen te voldoen zonder dat het u extra administratie werkzaamheden kost. Indien een debiteur een betaalplan heeft ingesteld ontvang u vanzelfsprekend een bericht hierover. Incassotool handelt dit namelijk slim voor u af en bewaakt de regeling.
 • Indien u geen email adres hebt van een debiteur, of u stuurt ook herinneringen per brief naar uw debiteuren (hogere attentiewaarde), is ook mogelijk voor de debiteur met een QR code een regeling te starten.
 • Het is voor een debiteur mogelijk om zelf in de applicatie uitstel van betaling aan te vragen. Met een maximum van 2 maanden
Releasenote Februari 2021
Functie
Sjablonen Youtube
 • Herstructureren variabelen
  De variabelen voor een layout zijn op alfabetische volgorde gezet zodat de gebruiksvriendelijkheid is toegenomen om sjablonen te wijzigen.
 • Variabelen toegevoegd welke te maken hebben met de opvolging van incassokosten
Email koppeling Youtube
 • Email nog eenvoudiger te koppelen
  Wanneer er een email ontvangen is, en deze heeft betrekking op één of meerdere debiteuren die aan het debiteurendossier gekoppeld moet worden, dan kan is deze nu nog eenvoudiger te koppelen.
  Indien een emailadres voorkomt bij meerdere debiteuren, dan kan er nu één óf meerdere debiteuren gekozen worden. De email kan dan ook tegelijkertijd bij meer debiteuren worden opgeslagen.
 • Bij het koppelen van een email kan nu een keuze worden gemaakt om de email alleen te registreren, of er ook direct een actie van te maken.
 • Het is nu ook mogelijk om afbeeldingen te kopieren en te plakken met ctrl-c / ctrl-v in een contactregistratie. Hierdoor wordt het stukken eenvoudiger om informatie aan toe te voegen aan het debiteurendossier.
Workflow Youtube
 • In een email kan een ander sjabloon als pdf bijlage worden toegevoegd. Zo kan bijvoorbeeld een aankondiging van een brief die verzonden is, ook digitaal worden aangeboden. Denk hierbij aan een herinnering die zo Deze functionaliteit is beschikbaar voor de reguliere opvolging maar ook voor de buitengerechtelijke incasso opvolging. Documenten van de eigen incassopartij kunnen geselecteerd worden.
 • Indien er van workflow gewisseld wordt bij een debiteur, kan je een slider aanzetten om bij het wisselen van de workflow de workflow te resetten. Staat deze slider uit, dan onthoud de workflow welke brieven het laatst verstuurd zijn en start het systeem vanaf de laatst verzonden brief.
Debiteurenbeheerders  & Incassopartijen
 • Externe debiteurenbeheerders en incassopartijen kunnen nu ook regelingen treffen. Het was al mogelijk dat opdrachtgevers regelingen konden treffen, maar nu is het ook mogelijk voor externen om een regeling te treffen waarbij afspraken kunnen worden gemaakt om een vordering in termijnen te betalen. Uiteraard kunnen de incassokosten die opeisbaar zijn geworden ook automatisch in de regeling worden meegenomen.
Releasenote Januari 2021
Functie
PSD2 Bankenkoppeling Youtube

Met de bankenkoppeling is het mogelijk om betalingen die aan u gedaan middels kunstmatige intelligentie af te letteren nog voordat ze in het financiële administratie geboekt zijn. Dit doet het systeem met een verbazingwekkend hoge precisie.  Hierdoor bent u voor de factuuropvolging niet meer afhankelijk of de medewerkers de bankmutaties verwerkt hebben.

 

 • Onboarding bij banken;
  • ABNAMRO
  • ING
  • BUNQ
  • RABOBANK
  • SNS
  • REGIOBANK
  • TRIODOS
  • KNAB
 • Bankrekeningen toevoegen aan hoofdmenu
 • Overzicht bankmutaties; overzicht van de bankmutaties
 • Algoritme factuur aan bankmutatie; zorgt ervoor de 97% van de factuurbetalingen gealloceerd kan worden
Security
 • Domein verificatie; zorgt ervoor dat verzonden email niet in de spambox terecht komt
 • Sender verification; bevestig dat emails vanuit incassotool verzonden mogen worden
Workflow Youtube
 • Indien een debiteur niet is toegewezen aan een workflow, wordt dit getoond op de actielijst (niet toegewezen debiteuren hebben geen opvolging).

 

Export contactregistraties Youtube
 • Betaalplan activatie toegevoegd aan export contactregistraties
 • Betaalplan termijnen toegevoegd aan export contactregistraties
 • Betaalplan betalingen toegevoegd aan export contactregistraties
Releasenote November 2020
Functie
Meerdere facturen in een betaalplan Youtube
 • Vanuit openstaande facturen per debiteur kan een betaalplan worden gemaakt
 • Administratie- en incassokosten kunnen aan een betaalplan worden toegevoegd
 • Sub-administratie waarin bijgehouden wordt of administratie- en incassokosten betaald zijn
 • Administratie- en incassokosten kunnen afdrukken op aanmaningen
Workflow
 • Bij een actie kunnen aangeven of er incassokosten zijn aangezegd
 • Bij een actie kunnen aangeven of de aangezegde incassokosten opeisbaar zijn

Sjablonen

 • Betaalplan: Diverse nieuwe variabelen, oa overzicht facturen met administratie- en incassokosten, facturen in betaalplan, totaal in betaalplan, betaald en openstaand

Facturen

 • Nieuwe statussen van een factuur:
  • Incassokosten aangezegd
  • Incassokosten opeisbaar
 • Zelf de status van een factuur kunnen terugzetten naar :
  • Open
  • Incassokosten aangezegd
Releasenote April 2020
Functie
Email integratie Youtube
 • Indien er een email verstuurd is naar een verkeerd adres, wordt er een actie op de actielijst geplaatst
 • Het is nu mogelijk bij een eenmalige actie een contactpersoon te selecteren
 • Contactpersonen bij debiteuren veel eenvoudiger toevoegen.
 • Email adres van afzender email kunnen koppelen aan bestaande contactpersoon
Acties
 • Vanuit een actie kan een nieuwe actie worden aangemaakt.
 • Email sjablonen voor verschillende contactregistraties

NAW Gegevens

 • Voor zakelijke debiteuren kan een t.a.v. regel worden toegevoegd.
 • Factuur email adres kan worden geïmporteerd vanuit uw financiele- of erp software
Releasenote Februari 2020
Functie

Uitbreiden QR-codes

 • QR code voor automatisch inloggen in administratie door een debiteur toegevoegd

Acties

 • Belpoging toegevoegd als contactregistratiesoort

NAW Gegevens

 • Er kan onderscheid worden gemaakt tussen factuur email adres en correspondentie email adres.
 • Opt-in / Opt-oud voor direct email campagnes
 • Post- retour adressen kunnen nu eenvoudig met QR code in een andere workflow worden geplaatst

Facturen invoeren

 • Het koppelen van de pdf- en overige documenten is vereenvoudigd.

Uitbreidingen Mollie

 • Het is nu mogelijk om creditcard betalingen te doen
 • Het is nu mogelijk automatische incasso’s uit te voeren
Releasenote Oktober 2019
Functie

Email integratie

Het is nu mogelijk om een email box te kunnen koppelen, dus email wordt rechtstreeks gekoppeld in Incassotool zodat ontvangen emails ook direct bij een klant wordt opgeslagen en dat er acties uit kunnen ontstaan.

 • Integratie email binnen incassotool office365 – gmail
 • Automatisch email opslaan in debiteuren dossier
 • Automatisch taken toekennen nav ontvangen email
 • Automatisch debiteur in pauze stand kunnen zetten na ontvangst email

Robocalls

 • Robocalls kunnen verzenden vanuit de workflow
 • Toegestane tijden ingeven voor uitvoeren robocalls
 • Keuze maken man / vrouw voor uitvoeren robocall

Algemeen

 • Bij facturen extra documenten kunnen opslaan zoals werkbonnen, urenstaten, pakbonnen
 • Automatisch kunnen inlezen extra documenten (koppeling via documentnummer)
 • Mollie betalingen vanuit Incassotool direct kunnen terugboeken
 • Incassopartijen en opdrachtgevers kunnen nieuwsbrieven naar contacten verzenden
RELEASENOTE MEI 2019
Functie
 • Periodiek automatische verzending Power BI rapportages naar stakeholders
RELEASENOTE JANUARI 2019
Functie
 • Algemeen; Introductie versies (Incasso, Starter, Standaard, Expert)
 • Algemeen; Incassopartij kan default versie voor nieuwe opdrachtgever selecteren
 • Algemeen; Incassopartij kan versie van opdrachtgever wijzigen
 • Incassopartij; Incassopartijen kunnen zelf opdrachtgevers aanmaken
 • Incassopartij; Incassopartij kan opdrachtgever portaal voor incasso-opdrachten ter beschikking stellen
 • Incassopartij; kan betaallink aanmaken waarbij de gelden aan incassopartij toekomen
 • Incassopartij; kan QR code in brief opnemen waar de gelden aan incassopartij toekomen
 • Incassopartij; kan eigen payment server provider koppelen (Mollie)
 • Incassopartij; kan automatisch minnelijk traject door opdrachtgever laten uitvoeren
 • Incassopartij; Naam van de opdrachtgever wordt getoond bij open facturen en takenlijst
 • Versie Incasso; Indien logo’s van opdrachtgever niet zijn ingevuld, logo’s gebruikt van incassopartij
 • Algemeen; Per administratie kan ingesteld worden hoelang een gebruiker inactief kan zijn voordat er automatisch wordt uitgelogd.
 • Incassopartij; Bij het aanmaken van een nieuwe opdrachtgever, worden default workflows van de incassopartij automatisch aangemaakt
 • Incassopartij; Status van overgedragen facturen in een vordering kunnen worden teruggezet naar ‘open’ bij de opdrachtgever
 • Incassopartij; kan bij een opdrachtgever instellen of nieuwe facturen automatisch worden toegevoegd aan een ter incasso gegeven dossier
RELEASENOTE DECEMBER 2018
Functie
 • Incassopartijen: Incassopartijen kunnen standaard workflows met sjablonen naar opdrachtgevers kopieren
 • Algemeen: Incassotool en incassopartijen kunnen gebruikers berichten sturen
 • Betaalplan: Bij een betaalplan sjabloon kan een afwijkend eerste termijn bedrag worden opgegeven
 • Betaalplan: Per termijn kan een aparte layout gekozen worden
 • Layout: Aan eigen afbeeldingen en tekst kunnen betaallinks worden gekoppeld
 • Layout: Er kan een alternatief briefpapier worden geselecteerd
 • Betaalplan: Bij een betaalplanjsabloon kan een afwijkend startbedrag worden opgegeven
 • Betaalplan: Bij een betaalplanjsabloon kan een afwijkend startbedrag worden opgegeven
RELEASENOTE NOVEMBER 2018
Functie
 • Handmatig ingevoerde acties van geblokkeerde facturen en debiteuren in pauze stand ook tonen
 • Ook actielijst van een andere gebruiker kunnen tonen
RELEASENOTE OKTOBER 2018
Functie
 • Platform 100% Microsoft Azure
 • Microsoft Power BI – Overzicht acties
 • Microsoft Power BI – DSO organisatie
 • Microsoft Power BI – DSO Workflow
 • Microsoft Power BI – DSO Workflow-debiteur afwijking
 • Microsoft Power BI – Control Pit
 • Zelf instelbaar automatisch afmelden gebruiker
 • Zoeken in historische facturen
 • Handmatig ingevoerde acties van geblokkeerde facturen en debiteuren in pauze stand ook tonen
RELEASENOTE JULI 2018
Functie
 • Inloggen met pincode (brieven)
 • Wizard voor invullen geslacht, email en telefoonnummer bij aanmelden via pincode
 • Meertaligheid
 • Creditrating kan aan workflow worden toegevoegd
 • Incassokosten worden ook bij oude betaallink automatisch opgehoogd
 • Wizard aanmaak betaalplan
 • Indien factuur betaald is ook een bericht sturen
RELEASENOTE JUNI 2018
Functie
 • Nudging bij actie per factuur
 • Nudging bij actie perntermijn
 • Eenvoudig switchen bij opdrachtgevers
 • Importeren outlook emails
 • Vereenvoudiging instellingen ‘mijn bedrijf’
 • DSO grafiek
 • Emails kunnen vanuit Outlook als .msg worden opgeslagen en ingezien
RELEASENOTE MAART 2018
Functie
 • Grafieken openstaande facturen
 • Ratingscore debiteuren aan scherm openstaande facturen
 • Rating alert bij te grote daling en bij ondergrens
 • Verzending facturen, aanmaningen en overige prints via Sandd
 • Emails kunnen vanuit Outlook als .msg worden opgeslagen en ingezien
RELEASENOTE AUGUSTUS 2017
Functie
 • Betaalplan per factuur
 • Facturen versturen
 • Pre-Incassobrieven versturen van Incassopartij
 • Drempelwaarde herinneringen
 • Bij toekennen actie herinneringen per email naar medewerker
 • Bij reactie van een debiteur wordt hiervan een actie op de actielijst gezet
RELEASENOTE APRIL 2017
Functie
 • Incasstool is volledig responsive! Desktop, Tablet en Mobile compatible
 • Alternatieve sjablonen, indien geen email of mobiel nummer een alternatieve output verzorgen
 • Opmerkingen bij debiteuren importeren vanuit boekhoudsoftware
 • Meerdere acties per factuur via workflow instellen
 • Meerdere acties tegelijkertijd uitvoeren
 • Bij reactie van een debiteur wordt hiervan een actie op de actielijst gezet
 • Verbeteringen van user-interface bij aanmaak van particuliere klanten
 • Verzonden emails laten zien of deze aangekomen en geopend zijn
 • Afwijkende datum in workflow wordt aangegeven met glyphicon
RELEASENOTE MAART 2017
Functie
 • QR-Code kunnen afdrukken op document voor factuur betaling en aanmaningen met smartphone
 • QR-Code in scherm voor scannen met smartphone voor betaling
 • Facturen toegevoegd nadat debiteur ter incasso is worden automatisch toegevoegd aan incassodossier
 • QR-Code in scherm voor scannen met smartphone voor betaling
RELEASENOTE FEBRUARI 2017
Functie
 • Factuurhistorie tonen
 • Betalingen in portaal via online payment provider
 • online software gebruikers naam en wachtwoord toevoegen
 • PDF weergaves in alle schermen over totale breedte van scherm gebruiken
 • Betaalde posten in groen aangeven
 • variabele ook in tinymce als link te kunnen selecteren
 • slider bij debiteur om facturen bij aanmaningen mee te sturen
 • Peildatum voor actie lijst kunnen selecteren
 • slider maken bij toon automatische acties (contactregistraties)
 • Slider history tonen bij openstaande facturen om ook history te tonen
 • Knop testmodus toevoegen bij opdrachtgever
 • Overdracht naar incassopartij ook als actie in template profiel kunnen plaatsen
 • Bij nieuwe actie in profiel pauze kunnen inlassen
 • Pauzestand op debiteurniveau