Releasenote Mei 2022
Functie
Bankenkoppeling Youtube
 • Automatisch koppelen bankmutaties aan facturen geoptimaliseerd.
 • Parameters voor zoekvelden toegevoegd.
 • Performance upgrade door gebruik te maken van Azure Functions.
 • Per opdrachtgever instellen of bankrekening incassopartij mag zoeken naar facturen opdrachtgever
 • Export naar financieel systeem geoptimaliseerd, facturen kunnen op factuurniveau in ERP/financieel systeem worden afgeboekt
 • Incassokosten worden nu ook afgeboekt met bankkoppeling
 • Meerdere bankrekeningen te koppelen per opdrachtgever
 • Rechten aangescherpt toevoegen / inzien bankrekeningen
 • Meer informatie van een bankboeking inzichtelijk gemaakt
 • Automatisch boeken per opdrachtgever geactiveerd
Opdrachtgevers scherm incassopartijen
 • Performance verbeteringen opstartscherm, dso en aantal openstaande acties verwijderd; deze informatie komt in Q3 2022 in de applicatie zelf met MS PowerBI microcharts
Youtube
Automatische postverzending
 • Indien een brief niet bezorgd kan worden ontstaat er een actie op de actielijst met een oorzaak waarom de post niet bezorgd kan worden.
Sjablonen
 • Variabelen van het postadres neemt automatisch vestigingsadres over indien postadres niet is ingevuld.
 • Vaste mollie sjabloon voor een betaalverzoek is komen te vervallen. Hiervoor kan nu zelf een sjabloon gemaakt en gekozen worden
Releasenote December 2021
Functie
Rapportage Youtube
 • Export naar excel kan gebruik maken van een sjabloon waardoor eigen rapportages kunnen worden gemaakt.
 • Export naar csv voor powerbi rapportages.
 • Van tm datum bij export gegevens om alleen relevante data te exporteren.
Sjablonen en workflows
 • Workflows kunnen binnen een opdrachtgever gekopieerd worden
 • Sjablonen kunnen binnen een opdrachtgever gekopieerd worden
 • Incassopartijen kunnen workflows naar een andere opdrachtgever kopiëren
 • Incassopartijen kunnen sjablonen naar een andere opdrachtgever kopiëren
Youtube
Automatische postverzending
 • Indien een brief niet bezorgd kan worden ontstaat er een actie op de actielijst met een oorzaak waarom de post niet bezorgd kan worden.
Releasenote Augustus 2021
Functie
Betaalplan Youtube
 • Termijnen van een betalingsregeling kunnen uitstellen
  Indien een debiteur verzoekt om een termijn in een betalingsregeling uit te stellen, kan eenvoudig een andere datum gekozen worden. Eventuele opvolgende termijnen kunnen dan ook automatisch een periode worden opgeschoven. Na aanpassen van de termijn kan bij het activeren van het vernieuwde betaalplan een overzicht worden verstuurd van de nieuwe termijndata met de (on)betaalde bedragen.
 • Maandelijks bedrag kunnen opgeven
  In de wizard kan nu gekozen worden om te kiezen voor een vast bedrag per maand, of een bepaald aantal termijnen op te geven bij een betaalplan.
  Met deze wijziging zijn er nu vier methoden om een betalingsregeling met een debiteur af te spreken.

  • Een wizard voor het opgeven van een vast bedrag per maand
  • Een wizard voor het zelf kiezen aantal perioden waarbij de bedragen per periode verdeeld worden
  • Flexibel op te geven aantal perioden en bedrag
  • Vooraf instelbaar aantal perioden. Een debiteur kan vanuit een email zelf een regeling aanvragen / starten
  • Uitstel van betaling aanvragen van een of meerdere facturen
 • Een niet actief betaalplan kan nu in één keer worden verwijderd
Youtube
Facturen
 • Debiteurenbeheerders kunnen nu ook de status van de facturen handmatig aanpassen.
PSD2 
 • Betalingen gedaan aan de incassopartij zijn real-time inzichtelijk!
 • De bankrekening van de incassopartij kan worden gekoppeld en deze kan de betalingen die binnenkomen op de derdengelden rekening automatisch toewijzen aan de facturen van de opdrachtgever.
 • De incassopartij kan een mt940 bestand aanmaken met de facturen van de opdrachtgever die betaald zijn waardoor de opdrachtgever zijn facturen in de financiële administratie eenvoudig kan afboeken. Het totaalbedrag is inzichtelijk zodat de opdrachtgever een specificatie heeft voor de tussentijdse afdracht en maakt één totaal bedrag voor alle facturen over.
 • De incassopartij kan een mt940 bestand aanleveren van de betaalde facturen zodat deze eenvoudig kunnen worden afgeboekt in de administratie
Releasenote Juli 2021
Functie
Youtube
Incassopartij sjablonen
 • Diverse functies toegevoegd om betalingen toe te staan zonder incassokosten.
  In afspraken tussen opdrachtgever en incassopartij kan worden overeengekomen dat de opdrachtgever de opeisbare incassokosten draagt (of een deel daarvan). Het is nu mogelijk om de debiteur via sjablonen (verstuurde brieven en emails dus) van de incassopartij de hoofdsom zonder incassokosten te tonen en in een betaallink op te nemen.
PSD2
 • Algoritme verfijningen toewijzen betalingen aan debiteur
Youtube
Openstaande acties debiteur
Vereenvoudigen van het van pauze halen, melding en keuze’s verfijnd.
Openstaande acties incassopartij
Vanuit de actielijst van de incassopartij, bestaat nu de mogelijkheid om als debiteurmedewerker, of als medewerker en uit naam van de van de incassopartij te reageren.
Releasenote Juni 2021
Functie
Youtube
PSD2
 • Algoritme toevoeging meerdere facturen aan betaling
  Significante verbetering van het algoritme betalingen toewijzen. Het algoritme zoekt nu ook meerdere facturen van één bankmutatie
Youtube
PSD2
 • Algoritme verbetering voor het zoeken naar de juiste factuur indien er bij een bankmutatie helemaal geen omschrijving gegeven is.
 • (Derden gelden) bankrekening van Incassopartij kan gekoppeld worden zodat betalingen bestemd voor opdrachtgevers op factuurniveau kunnen worden afgeletterd.
Releasenote April 2021
Functie
Youtube
Algemeen
 • Instructie video’s
  In elk scherm kan nu rechts bovenin een vraagteken komen te staan. Indien dit het geval is, kan er op het vraagteken worden geklikt en volgt er een video met een uitleg over het betreffende scherm.
Youtube
Actie per factuur
 • Facturen kunnen vanuit “Actie per factuur” nu ook de status incassokosten aangezegd krijgen. Incassokosten aangezegd is verplicht voordat incassokosten opeisbaar kunnen worden.
Releasenote Maart 2021
Functie
Gerechtelijk traject Youtube
 • Incassodossier terugtrekken
  Indien een dossier is overgedragen aan een incassopartij (gerechtsdeurwaarder, advocaat enz.) maar om één of andere reden dient te worden teruggehaald, dan kan deze nu teruggetrokken worden. Het dossier krijgt de passende status “Teruggetrokken”. Dit wordt zowel naar de opdrachtgever als incassopartij per email bevestigd.
Algemeen Youtube
 • Workflow voor het laatst succesvol afgerond
  In het overzicht met administraties/opdrachtgevers staat nu ook hoelang het geleden is dat een workflow succesvol is beëindigd. Staat een workflow op pauze, of loopt deze niet juist op schema is dit nu met één oogopslag te zien. De administratie waarvan de workflow het langst niet succesvol beeindigd is staat als eerste in de rij.
Workflow Youtube
Betaalplan door debiteur zelf in te stellen
 • In een email (voor bijvoorbeeld een aanmaning) kan nu ook een button worden opgenomen, waarbij de debiteur zelf een betaalplan online kan ingeven die direct actief is. Ideaal in deze coronacrisis. De klant hoeft niet zelf het gesprek aan te gaan om een betalingsregeling te verzoeken, maar kan deze zelf instellen. Geen zogeheten walk-of-shame dus.  Althans, wanneer u zelf in de sjablonen deze functie toepast. U kunt zelf aangeven middels een code welke betaalplan sjablonen u beschikbaar stelt. Eventueel kan de debiteur zelf een keuze maken uit de verschillende betaalplannen die u beschikbaar heeft gesteld. Zo biedt u uw debiteuren de mogelijkheid om aan hun verplichtingen te voldoen zonder dat het u extra administratie werkzaamheden kost. Indien een debiteur een betaalplan heeft ingesteld ontvang u vanzelfsprekend een bericht hierover. Incassotool handelt dit namelijk slim voor u af en bewaakt de regeling.
 • Indien u geen email adres hebt van een debiteur, of u stuurt ook herinneringen per brief naar uw debiteuren (hogere attentiewaarde), is ook mogelijk voor de debiteur met een QR code een regeling te starten.
 • Het is voor een debiteur mogelijk om zelf in de applicatie uitstel van betaling aan te vragen. Met een maximum van 2 maanden
Releasenote Februari 2021
Functie
Sjablonen Youtube
 • Herstructureren variabelen
  De variabelen voor een layout zijn op alfabetische volgorde gezet zodat de gebruiksvriendelijkheid is toegenomen om sjablonen te wijzigen.
 • Variabelen toegevoegd welke te maken hebben met de opvolging van incassokosten
Email koppeling Youtube
 • Email nog eenvoudiger te koppelen
  Wanneer er een email ontvangen is, en deze heeft betrekking op één of meerdere debiteuren die aan het debiteurendossier gekoppeld moet worden, dan kan is deze nu nog eenvoudiger te koppelen.
  Indien een emailadres voorkomt bij meerdere debiteuren, dan kan er nu één óf meerdere debiteuren gekozen worden. De email kan dan ook tegelijkertijd bij meer debiteuren worden opgeslagen.
 • Bij het koppelen van een email kan nu een keuze worden gemaakt om de email alleen te registreren, of er ook direct een actie van te maken.
 • Het is nu ook mogelijk om afbeeldingen te kopieren en te plakken met ctrl-c / ctrl-v in een contactregistratie. Hierdoor wordt het stukken eenvoudiger om informatie aan toe te voegen aan het debiteurendossier.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.