MEERDERE UITDAGINGEN

Situatie

De administratie op een autorijschool maakt gebruik van een software branchepakket voor autorijscholen. In deze software wordt voor de juiste opvolging van facturen onvoldoende rekening gehouden met het benaderen van particulieren en bedrijven. Ook geeft de rijschool, indien de situatie bij de cursist er om vraagt, de mogelijkheid bieden om betalingsregelingen af te sluiten.

De rijschool heeft 3 administraties wat ook extra werkdruk gaf doordat het beheer in drievoud moest worden uitgevoerd.

Dit alles vraagt veel tijd van de administratie, waarbij de juist de duurste medewerker hier de meeste tijd aan kwijt is.

De rijschool bekeek Incassotool als oplossing.

ER IS GEEN SILVER BULLET VOOR GOED DEBITEURENBEHEER

De oplossing

Wij namen deze opdracht aan hebben met Incassotool verschillende oplossingen geboden:

  • We consolideerden de administraties zodat het debiteurenbeheer nog maar uit één enkele omgeving uitgevoerd kon worden.
  • Online payments werden door het branchepakket rechtstreeks in de administratie geboekt, nu er ook betaalgemak vanuit Incassotool wordt aangeboden hebben we een stukje software ontwikkeld op het branchepakket wat ook de betalingen vanuit Incassotool automatisch boekt in de administratie.
  • Een factuur opsplitsen in deel betalingen, is zeer uitgebreid in Incassotool en samen met een implementatie medewerker zijn verschillende zogeheten betaalplannen gemaakt, waarbij er nu zeer snel een betaalplan kan worden opgesteld en bevestigd worden naar de cursist. Uiteraard met automatische toezending van betaallink per mail en bewaking hiervan.
  • Er is onderscheid gemaakt in de verschillende klantgroepen.
  • De particuliere debiteuren wordt nu meer betaalgemak iDEAL geboden. Deze ontvangen nu per email én sms berichten, waarbij de attentiewaarde van SMS duidelijk voor een verbetering zorgt.
  • Bij de zakelijke debiteuren is er onderscheid gemaakt tussen hoog en laag risicovolle debiteuren. Middels creditchecks worden de zakelijke debiteuren gemonitord waardoor onverwachte faillisementen geminimaliseerd worden. Bij debiteuren ingeschaald in hoog risico zijn meer controlemomenten ingebouwd en ontvangen deze sneller en vaker betalingsherinneringen. Tevens wordt deze groep sneller geconfronteerd met waarschuwende brieven met aanzegging incassokosten.
Onder meer deze bedrijven profiteren van Incassotool:
De voordelen van incassotool

Online debiteurenbeheer voor uw klanten uitvoeren

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Online facturatie service voor uw klanten

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Nieuwe dienstverlening voor uw klanten

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Digitale vordering overdracht in het standaard proces van uw cliënt

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Nieuwe klanten werven via de Incassotool

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Altijd op de hoogte van de modernste technieken

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;
Aan de slag met Incassotool
Ontdek onze abonnementsmodellen en bepaal de beste oplossing voor uw organisatie.