Debiteurenbeheer met Incassotool

Een gezonde stand van uw debiteurenportefeuille neemt zonder speciale software voor debiteurenbeheer veel tijd in beslag. De werkzaamheden die hier mee gemoeid zijn, zijn veelal repeterend en vergt nauwkeurigheid. In veel organisaties wordt debiteurenbeheer niet altijd even structureel uitgevoerd.  Daarnaast is het bij veel medewerkers  niet de leukste taak om uit te voeren. Het is bewezen dat wanneer je debiteuren op een gestructureerde methode opvolgt, dit ervoor zorgt dat betaalgedrag sterk verbetert. Echter zoals gezegd, zonder speciale software vraagt dit veel van een organisatie.

Debiteurenbeheer van Incassotool neemt al dit werk voor u uit handen. Debiteurenbeheer is meer dan alleen emails of brieven met een betalingsherinnering versturen. Een debiteur is een klant. En klanten dienen als klant te worden geholpen. Ook wanneer het gaat om de klant tot betaling van zijn facturen te laten gaan. Hier kan dus bij het indelen van de klanten in debiteurgroepen  al rekening mee worden gehouden. Zo is het mogelijk per klantgroep een tone of voice te hanteren. Goed betalende of trouwe klanten spreek je immers anders aan dan de klant die al jaren een slechte betaler is, maar uiteindelijk toch wel betaalt. De kunst van het debiteurenbeheer is juist om die klant binnen de betaaltermijn te laten betalen.

Debiteurenbeheer van Incassotool zorgt ervoor dat niets aan het toeval overgelaten wordt. Door structureel, stip op tijd en altijd dat bericht met een betaal verzoek te sturen. Die slecht betalende klant sturen we zelfs meerdere berichten. Om de meest gebruikte ‘smoes’ te voorkomen, sturen we de factuur direct mee.

Debiteurenbeheer met Incassotool
Organisaties die veel facturen, abonnementen, of contrubuties betaald dienen te krijgen, hebben er veel baat wanneer er geautomatiseerd debiteurenbeheer plaatsvind. Wij koppelen met bijna elk boekhoudpakket of financiële backoffice. Ook CRM systemen die facturen versturen kunnen wij ondersteunen met online betaalverzoeken.

 

1. Maak een account aan op Incassotool.

In de meeste gevallen kan je direct aan de slag met het debiteurenbeheer Indien dit niet automatisch kan, zal onze partner d-basics contact met jou opnemen voor het koppelen van jouw administratie. Maar meestal is een account direct actief.

2. Segmenteer jouw klanten in workflows

Niet elke debiteur behoeft dezelfde opvolging. Zo benader je een particuliere klant anders dan een groot zakelijke klant. Ook wil je niet dat inter-company debiteuren in een regulier aanmaantraject komen. Door jouw debiteuren goed in te delen ontstaat er een goed overzicht van jouw debiteurenportefeuille.

3. Incassotool gaat direct voor jou aan de slag

Incassotool gaat nu voor jou aan de slag jouw debiteuren gestructureerd op te volgen. Debiteuren ontvangen op gezette tijden betalingsherinneringen voorzien van betaalgemak. In alle gevallen dat wij Incassotool voor onze klanten aan het werk hebben gezet worden facturen sneller betaald.

4. Incassotool wijst betalingen automatisch toe.

Met de PSD2 bankenkoppeling zorgen wij ervoor dat betalingen op facturen automatisch op betaald worden gezet. Dus nog voordat iemand de financiële administratie heeft geboekt worden er geen herinneringen meer verstuurd naar uw klanten.

 

Blijven facturen onbetaald?

Afhankelijk van de gekozen workflow blijven wij uw klant herinneren aan de betaaltermijn van de factuur en sturen daarmee uiteraard een betaalverzoek. Blijft de factuur onbetaald kan er eventueel een incassotraject gestart worden.

Wat kost het?
Debiteurenbeheer vanuit Incassotool

Incassotool verstuurt uw klant geautomatiseerd berichten

Alleen voor de diensten die wij zelf ook moeten inkopen brengen wij een extra bedrag per betaalverzoek in rekening.

Per factuur

050
Debiteurenbeheer per factuur, ongelimiteerd aantal gebruikers
Extra opties
Extra kosten voor SMS / Robocall / PostNL

Het versturen van betaalverzoeken per email is gratis. U betaalt immers alleen voor het registreren van de betalingen. Wanneer u echter gebruik maakt van diensten zoals SMS, Robocall of PostNL dan zijn daar wel per verzonden betaalverzoek kosten aan verbonden. Dit gaat immers via externe partners.

Per SMS

020
Versturen van betaalverzoek per SMS

Per Robocall

020
Een robocall uw klant attenderen op de betaling

Versturen brief met PostNL

150
Het printen, inpakken en versturen van een brief met PostNL
Onder meer deze bedrijven profiteren van Incassotool:
Aan de slag met Incassotool
Ontdek onze abonnementsmodellen en bepaal de beste oplossing voor uw organisatie.