Reisbranche
De reisbranche staat met de coronacrisis enorm onder druk. Dat vraagt om een persoonlijke aanpak voor de betaling van reisgelden. Reizen zijn vaak individuele pakketten en ook betaling hiervan vergt individuele en persoonlijke aanpak. In Incassotool, kan tot op persoonlijk niveau een opvolging worden samengesteld waarbij het de reisorganisatie zo min mogelijk werk vergt om toch voor een juiste bewaking van de reisgelden te zorgen.

Met Incassotool stem je met betaalplannen een persoonlijke aanpak van reisgelden af met een zo’n min mogelijke inzet van personeel. Slimme software van Incassotool bewaakt de betalingen.

Openbaar vervoer

Vervoersmaatschappijen maken gebruik van software waarmee controleurs verbalen kunnen schrijven op een handheld. Er worden maandelijks zo’n tienduizenden voorlopige processen verbaal geschreven en verwerkt in de backoffice van de vervoersmaatschappijen. Vaak voldoet de backoffice van deze systemen niet aan de eisen van deze tijd en komt deze tekort in de opvolging hiervan. De werkzaamheden zijn tijdrovend en personen worden allemaal nog traditioneel aangeschreven en opgevolgd. Betalingen worden nog altijd verwerkt met reguliere bankoverschrijvingen. Dit alles zien we terug in de betalingsmoraal. Tevens zijn de brieven lastig door laaggeletterden te interpreteren en dit zorgt weer voor druk op de klantenservice. Ook is het maken van betalingsregelingen veelal niet mogelijk en wordt dit momenteel in een apart opgezet systeem bijgehouden.

Incassotool zorgt voor een oplossing van veel van deze problemen

Rijscholen

Een administratie op een autorijschool maakt gebruik van een branche softwarepakket voor autorijscholen. In deze software wordt voor de juiste opvolging van facturen onvoldoende rekening gehouden met het benaderen van particulieren en bedrijven. Ook geeft de rijschool, indien de situatie bij de cursist er om vraagt, onvoldoende de mogelijkheid om betalingsregelingen af te sluiten.

De rijschool heeft meerdere administraties wat betekende dat het beheer hiervan in drievoud moest worden uitgevoerd. Dit leverde extra werkdruk op de administratieve afdeling. 

Dit alles vergde veel tijd van de administratie, waarbij de juist de duurste medewerkers hier de meeste tijd aan kwijt zijn

Incassotool is voor deze rijschool een meer dan uitstekende oplossing
Horeca
Timing is binnen de horeca het sleutelwoord. Vaak is de financiële persoon binnen het bedrijf ook de eigenaar en deze moet je niet belasten op tijdstippen dat het druk is. In de horeca is dit dus rond lunchtijd en diner. Het versturen van berichten op het juiste moment is dus van belang. In incassotool is het mogelijk om de automatische verzending op tijd in te stellen. Zo kan je dus instellen dat facturen en betalingsherinneringen twee maal per dag worden verzonden. Bij voorkeur dus in de ochtend en in de middag. Wij kiezen ervoor om berichten om 09.30 en om 15.00 te versturen. Precies wanneer het daluren zijn in de horeca en er vaak tijd aan de administratie wordt besteed.
Benieuwd hoe wij dit voor u kunnen instellen?

Accountancy
Als accountant ben je altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de klant te voorzien van goed advies. Door clienten gebruik te laten maken van Incassotool, wordt er een nieuwe dimensie van dienstverlening toegevoegd. De software van Incassotool geeft de accountant de tools van een creditmanager in handen. De software verricht geautomatiseerd zijn werkzaamheden en de accountant kan de vorderingen van ontwikkelende cashflow en bijhouden in dashboards van Microsoft Power BI die rechtstreeks gekoppeld staan met Incassotool.  Waar nodig kan advies gegeven worden in het bijsturen van het creditmanagement proces. Vanzelfsprekend onder begeleiding van de Professionals van Incassotool. Samen met Incassotool bouwt de accountant aan klantbinding en bevestigd zijn rol als trusted advisor.
Ook benieuwd hoe uw kantoor kan worden bijgestaan door Incassotool?