ONTZORGEN VAN ZORGINSTELLINGEN

Een fysiotherapeut met 20 vestigingen krijgt het grootste gedeelte van zijn diensten betaald via de zorgverzekeringen. Echter 20% van de nota’s welke verzonden worden, zijn niet via de zorgverzekering gedekt.

De financiële administratie wordt periodiek oor de accountant bijgewerkt. De factuuropvolging ligt door het periodiek bijwerken vaak achter en is niet consequent. Want doordat de administratie niet altijd op tijd is bijgewerkt wil men geen herinneringen sturen naar facturen die al betaald zijn.. Dus het blijft zeer lastig te bepalen wat het juiste moment is voor het versturen van de herinneringen. 

STERK VERBETERDE RESULTATEN

De oplossing

Doordat Incassotool een rechtstreekse koppeling heeft met de financiële software (Twinfield) kunnen we automatisch detecteren wanneer de software is bijgewerkt met betalingen. Hét moment om de herinneringen te versturen. Incassotool gaat dan ook weer in ‘pauze’ wanneer het constateert dat het weer even geleden is dat betalingen zijn geboekt. Je wilt immers geen herinneringen versturen indien er door een patient al betaald is. Nieuwe facturen worden overigens wel verzonden (met Ideallink) zodra deze worden toegevoegd aan de administratie.

 

Vermindering werkzaamheden

De grootste besparing wordt behaald doordat Incassotool erg slim om kan gaan met profilering en het bieden van betaalgemak waardoor betalingen sneller binnenkomen en er veel minder werk door de administratie met debiteurenbeheer hoeft te worden gedaan.

Juist door de inzet van Incassotool met betaallinks via sms en email worden er meer vorderingen (op tijd) betaald met minder inzet. Ook wordt het ‘vreemde ogen dwingen’ toegepast door het verzenden van pre-incassobrieven van een Incassobureau.

Onder meer deze bedrijven profiteren van Incassotool:
De voordelen van incassotool

Online debiteurenbeheer voor uw klanten uitvoeren

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Online facturatie service voor uw klanten

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Nieuwe dienstverlening voor uw klanten

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Digitale vordering overdracht in het standaard proces van uw cliënt

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Nieuwe klanten werven via de Incassotool

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Altijd op de hoogte van de modernste technieken

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;
Aan de slag met Incassotool
Ontdek onze abonnementsmodellen en bepaal de beste oplossing voor uw organisatie.