MONITORING EN CREDITSCORE MODELLEN

Situatie

Een vervoersmaatschappij maakt gebruik van een software pakket waarmee controleurs verbalen kunnen schrijven op een smartphone. Er worden maandelijks zo’n 2.000 verbalen geschreven. De backoffice van dit systeem komt echter tekort in de opvolging en dit zien we terug in de betalingsmoraal. Bij het schrijven van de verbalen wordt er bijvoorbeeld geen email-adres genoteerd waardoor alle correspondentie per brief gaat. Hierdoor is het in het huidige systeem betaalgemak praktisch niet toe te voegen. Tevens zijn de brieven lastig door laaggeletterden te interpreteren en dit zorgt weer voor druk op de klantenservice. Ook is het maken van betalingsregelingen niet mogelijk en wordt dit momenteel in een apart opgezet systeem bijgehouden.

Ook wordt in veel gevallen niet het juiste bedrag overgemaakt. Dit komt omdat de verbaliseerde in veel gevallen niet de verhoging met € 15,00 wettelijke administratiekosten betaalt wanneer zij te laat zijn met betalen. Indien vorderingen onbetaald blijven wordt nu ook geen incassotraject ingezet door een incassopartij

De concrete probleemstelling met betrekking tot de invordering van verbalen is:

  • Conversie verhogen
  • Betaalgemak bieden aan reizigers
  • Vereenvoudiging deelbetalingen
  • Terugstorten vereenvoudigen
  • Betalingen sneller kunnen verwerken
  • Verduidelijking van de verbalen en herinneringen
  • Oplossing voor het niet volledig betalen van het verbaal
  • Administratieve druk op de administratie verlagen
  • Opvolging door gerechtsdeurwaarder bij wanbetaling

MONITORING EN CREDITSCORE MODELLEN

De oplossing

Concluderend uit de bovenstaande situatie hebben wij geconstateerd dat er een grote werkdruk ligt op de financiële administratie bij de opvolging van verbalen. Verder dient er een gedragsverandering te worden aangewakkerd bij ontvangers van een proces verbaal. Hier zijn verschillende technieken voor, die wij dan ook in onze oplossing hebben uitgeschreven. Vervolgens blijkt dat wanneer de betalingen achterblijven de boetes na verloop van tijd komen te vervallen.

Sneller betalingen zien te ontvangen is dus van groot belang.

Indien betalingen uit blijven wordt een incassotraject opgestart bij de gerechtsdeurwaarder.

 

Duwtje – Nudge documenten

Omdat ontvangers van UVB’s in veel gevallen mensen zijn die laaggeschoold zijn is duidelijkheid geboden. Een brief wordt in veel gevallen duidelijker door met lettergrootte, kleur en pictogrammen te werken. Onze grafische vormgevers hebben dan ook een speciaal document ontwikkeld wat hier volledig aan voldoet.

 

Betaalgemak

Voor het betalen van een boete ontbrak elke vorm van betaalgemak. Deels ingegeven door het ontbreken van email adressen, maar ook was er geen portaal aanwezig waar  op een eenvoudige manier de betaling met iDEAL kon worden gedaan.

De ontvanger kan via de website www.ovuvb.nl betalen door daar zijn UVB nummer in te geven.

Onder meer deze bedrijven profiteren van Incassotool:
De voordelen van incassotool

Online debiteurenbeheer voor uw klanten uitvoeren

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Online facturatie service voor uw klanten

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Nieuwe dienstverlening voor uw klanten

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Digitale vordering overdracht in het standaard proces van uw cliënt

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Nieuwe klanten werven via de Incassotool

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Altijd op de hoogte van de modernste technieken

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;
Aan de slag met Incassotool
Ontdek onze abonnementsmodellen en bepaal de beste oplossing voor uw organisatie.