Februari 2023

Functie
Functie
Interface ombouwen voor debiteurenschermen naar web-applications

April 2023

Functie
Facturatie module

April 2023

Functie
Koppeling met Zaphier

April 2023

Functie
Facturen versturen via Peppol

Juni 2023

Functie
Mentioning in contactregistraties

Juni 2023

Functie
Alert center contactregistraties