November 2020

Functie
Betaalplan over meerdere facturen

November 2020

Functie
Administratie- en incassokosten opnemen in betaalplan

December 2019

Functie
Automatische bevestiging beëindiging betaalplan met overzicht betaalde termijnen

November 2020

Functie
Bijhouden of administratie- en incassokosten betaald zijn en eventueel weer opvolgen

December 2020

Functie
Bankenkoppelingen PSD2 Rekening informatie

December 2020

Functie
Reconciliatie openstaande facturen via PSD2

Maart 2020

Functie
Renteberekeningen