Februari 2021

Functie
Functie
PSD2 Bankenkoppeling

Maart 2021

Functie
Vervroegd! Niet in april maar al in maart !! Vanuit een betalingsherinnering zelf een betalingsvoorstel aanvragen

April 2021

Functie
Opvolging van administratie- en incassokosten van facturen die betaald zijn

April 2021

Functie
Tekstblokken bibliotheek bij contactregistraties

April 2021

Functie
Tekstblokken bibliotheek bij contactregistraties

Juni 2021

Functie
Mentioning in contactregistraties

Juni 2021

Functie
Alert center contactregistraties

Juni 2021

Functie
Overdracht UVB's naar CJIB