Februari 2022

Functie
Functie
PSD2 Bankenkoppeling

April 2022

Functie
Opvolging van administratie- en incassokosten van facturen die betaald zijn

April 2022

Functie
Tekstblokken bibliotheek bij contactregistraties

April 2022

Functie
Tekstblokken bibliotheek bij contactregistraties

Juni 2022

Functie
Mentioning in contactregistraties

Juni 2022

Functie
Alert center contactregistraties

September 2022

Functie :
Koppeling met Zaphier

Juni 2022

Functie
Overdracht UVB's naar CJIB