Een toeleverancier aan de horeca loopt een hoger risico

Aanhangig maken

Aanmaning

Aanzegging

Advocaat

Akte van Cessie

Ambtelijke handeling

Ambtshandeling

Arrest

Arrondissement

B

Bankbeslag

Beschikking

Beslag

Beslag leggen

Beslag onroerende zaken

Beslag op inkomsten

Beslag roerende zaken

Beslagvrije voet

Betalingsregeling

Betekening

Betekeningskosten

Bevel

Bewindvoering

BKR

Bodemprocedure

BTAG

Buitengerechtelijk

Buitengerechtelijke incasso

Buitengerechtelijke kosten

C

Cessie

Comparitie

Competentiegrens

Conclusie van antwoord

Conclusie van dupliek

Conclusie van eis

Conclusie van repliek

Conservatoir beslag

Constatering

Contractuele rente

Curatele

Curator

D

Dagvaarding

Debiteur

Derdenarrest

Derdenbeslag

Deurwaarder

Domicilie

Dossier

Dupliek

Dwangbevel

E

Eiser

Executeren

Executie

Executiefase

Executiekosten

Executoriaal beslag

Executoriale fase

Executoriale titel

Exploot

Explootkosten

F

Failissement

Faillissementsrekest

Finale kwijting

G

GBA

Gedaagde

Gemachtigde

Gemachtigdensalaris

Gemeentelijke basisadministratie

Gerechtelijke incassofase

Gerechtelijke kosten

Gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarderswet

Griffierecht

Grosse

H

Handelsregister

Hoger beroep

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdsom

Hulpofficier van Justitie

I

Incassofasen

Informatiekosten

Ingebrekestelling

K

Kamer van Koophandel

Kandidaat-deurwaarder

Kantongerecht

Kantonrechter

KBvG

Kort geding

Kosten

Kredietbank

L

Loonbeslag

M

Ministerieplicht

Minnelijke incasso

N

Nakosten

O

Onder curatele stelling

Onroerende zaak

Ontruiming

Openbaar exploot

Overbetekening

Overbetekeningskosten

P

Proceskosten

Proceskostenveroordeling

Proces-verbaal

Proces-verbaal van constatering

R

Rechtbank

Rekest

Repliek

Roerende zaken

Rol

Roladministratie

Rolverslag

Rolzitting

S

Salaris gemachtigde

Schuldeiser

Schuldenaar

Schuldsanering

Sommatie

T

Titel

V

Verschotten

Verstek

Verweer

Verweerder

Verzet

Verzoeker

Verzoekschrift

Vonnis

Vordering

W

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wet Consumentenkrediet

Wettelijke rente

WSNP


Hoe helpt u uw klant én voorkomt u risico van afschrijving

Wees consequent en stipt op tijd

Timing is binnen de horeca het sleutelwoord. Vaak is de financiële persoon binnen het bedrijf ook de eigenaar en deze moet je niet belasten op tijdstippen dat het druk is. In de horeca is dit dus rond lunchtijd en diner. Het versturen van berichten op het juiste moment is dus van belang. In incassotool is het mogelijk om de automatische verzending op tijd in te stellen. Zo kan je dus instellen dat documenten twee maal per dag worden verzonden. Bij voorkeur dus in de ochtend en in de middag. Wij kiezen ervoor om berichten om 09.30 en om 15.00 te versturen. Precies wanneer het daluren zijn in de horeca en er vaak tijd aan de administratie wordt besteed. Wilt u meedenken met uw klant die wel wil betalen, maar het momenteel niet kan? Dan hebben wij uitstekende tools om deelbetalingen toe te staan, maar deze ook te bewaken.

Onder meer deze bedrijven profiteren van Incassotool:
De voordelen van incassotool

Online debiteurenbeheer voor uw klanten uitvoeren

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Online facturatie service voor uw klanten

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Nieuwe dienstverlening voor uw klanten

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Digitale vordering overdracht in het standaard proces van uw cliënt

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Nieuwe klanten werven via de Incassotool

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;

Altijd op de hoogte van de modernste technieken

Door middel van verzamelherinneringen kunt u klanten in plaats van tientallen losse herinneringen één reminder sturen voor alle openstaande facturen;
Aan de slag met Incassotool
Ontdek onze abonnementsmodellen en bepaal de beste oplossing voor uw organisatie.