Buitengerechtelijke opvolging

Denkt u dat incasso anders moet?

Is het niet vreemd dat incassopartijen tot 15% van een vordering na één brief op hun rekening kunnen bijschrijven ?

Wanneer u een vordering uit handen hebt gegeven aan een incassobureau, bent u de controle en overzicht vaak kwijt. Soms kunt u in een portaal de status inzien van de vordering, maar het inzicht is niet zoals u het graag zou willen zien. U bent immers afhankelijk van dat wat de incassopartij beschikbaar stelt.

Wij zijn van mening dat een incassopartij het verschil moet maken met het juiste (juridisch) advies of een opvolging met gepaste handelingen conform gedragscodes zoals bijvoorbeeld uitgegeven door het NVI

Spreek tarieven af voor handelingen verricht door de incassopartij

Incassotool is een onafhankelijk leverancier van software in debiteurenbeheer en  buitengerechtelijke incasso. Wij vinden dat incassopartijen in dienst zijn van de opdrachtgever en daar op eenzelfde manier ook voor beloond moeten worden. Geef toe, het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat incassopartijen of gerechtsdeurwaarders met één brief tot 15% van een vordering op hun bankrekening kunnen bijschrijven? Indien u gebruik maakt van de software van Incassotool rekent u met uw incassopartij af naar werkelijk uitgevoerde handelingen tegen tarieven die u zelf met de incassopartij hebt vastgelegd.

 

Indien gebruik wordt gemaakt van de software van Incassotool heeft u alles gedaan om uw debiteur te motiveren om tot betaling van de factuur over te gaan. Het bieden van betaalgemak, zowel online- (email/sms, whatsapp) en offline- (brief), herinneren voordat een factuur vervalt. Het sturen van bedank berichten na betaling van een factuur, zodat u de volgende keer weer top-of-mind bent bij betalingen. Belmomenten ingebouwd in de workflow en indien facturen onbetaald blijven het aanbieden van betalingsregelingen in een email waarbij ze zelf het aantal termijnen kunnen kiezen.

Wat veel mensen niet weten is dat u zelf ook kan overgaan tot het opleggen van incassokosten. Bij vorderingen op particulieren is dit vastgelegd in de wet incassokosten. Hierbij dient u wel op te letten dat u voldoet aan een aantal eisen die in de wet zijn vastgelegd : wet incassokosten .

Indien dit alles niet tot een betaling heeft geleid, kunt u over gaan tot het vreemde ogen dwingen principe, namelijk het inschakelen van een incassobureau,  gerechtsdeurwaarder of indien de vordering hoger is dan € 25.000 een advocaat.

Zoals eerder gezegd zou het dus niet zo moeten zijn dat na één brief de vordering wel ineens betaald is. Want in dat geval heeft u dus echt iets niet goed gedaan voordat de vordering ter incasso is overgedragen.

Wanneer u met de software van Incassotool werkt zorgt u er in ieder geval voor dat u er zelf van alles aan heeft gedaan om uw facturen betaald te krijgen. Het grote voordeel van Incassotool is dat uw (zelf gekozen) incassopartij onderdeel is van uw eigen workflow en u dus ook volledige inzage heeft in de uitgevoerde acties en nog uit te voeren acties.

Wie betaalt bepaalt!

Waarschijnlijk staan er maar weinig incassopartijen te trappelen om gebruik te maken van software van Incassotool omdat dit het huidige verdienmodel van incassopartijen onder druk zet. Aan de andere kant geeft onze software ook veel voordelen voor incassopartijen omdat zij niet meer het beheer hebben over gelden die niet van hen zijn. En het verleden wijst uit dat veel conflicten tussen opdrachtgevers en incassopartijen juist over deze derden gelden gaan. Doordat alle ontvangsten naar u als opdrachtgever van de incassopartij gaan is dit niet aan de orde.

Afrekenen van de kosten

Indien er uiteindelijk betaald is, komen de incassokosten die betaald zijn aan u toe! U maakt immers afspraken met het incassobureau over wat zij kunnen verdienen die vanuit incassotool zijn opgevolgd.  U maakt het incassobureau het namelijk een stuk eenvoudiger de vordering op te volgen omdat er een dossier is opgebouwd in incassotool. Deze hoeft u niet over te dragen. De incassopartij werkt immers gewoon vanuit hetzelfde systeem als waar u in werkt. De incassopartij hoeft geen dossier op te zetten want het bestaat al compleet in de Incassotool omgeving. Ook hoeft de incassopartij het geld niet apart te houden op een derden geldenrekening om uw geld te bewaren wat door hen ontvangen is. Ook hoeft de incassopartij niet te investeren in software en te onderhouden op dure servers.

U spint dus zelf garen wanneer u gebruik maakt van incassotool. De incassopartij wordt betaald naar aanleiding van de acties die zij uitvoeren.

U betaalt incassotool slechts het gebruik van de software die in heldere tarieven is vastgelegd. Wij bewaken voor u de afspraken die gemaakt zijn tussen u en de incassopartij. U ontvangt maar één factuur, namelijk die van Incassotool waarbij wij de vergoeding aan de incassopartij aan u doorbelasten en wij deze met hen verrekenen.

 

Ben u geïnteresseerd?  Neem contact op via onderstaande button!