Overdracht naar gerechtelijke incasso

Wat doet een gerechtsdeurwaarder, en wanneer kan ik deze inschakelen?

U schakelt een gerechtsdeurwaarder in wanneer een bericht uw wederpartij dient te bereiken om een wettelijk effect te hebben. Dit kan al zijn op een moment dat u de zaak nog niet uit handen hebt gegeven, maar ook later. Bijvoorbeeld op een moment dat u de zaak al wel uit handen gaf en uw debiteur de vordering niet voldeed. Uw debiteur wordt dan opgeroepen om zich tegenover de rechtbank te verantwoorden. Daartoe stelt de incassopartij een dagvaarding op en stuurt die naar de deurwaarder om deze uit te brengen.

De kosten voor het inschakelen van gerechtsdeurwaarders en rechtbanken zijn geen opbrengsten voor het incassobureau.

De kosten voor het inschakelen van gerechtsdeurwaarders en rechtbanken zijn geen opbrengsten voor het incassobureau. Dat is belangrijk om te weten omdat het gebruikelijk is dat dit soort kosten nooit vallen onder de no-cure no-pay diensten van incassobureaus. Wel bieden incassobureaus vaak oplossingen middels samenwerkingen met derden. Hier worden kostenrisico’s deels of volledig verlegd naar een ander. Welke oplossing voor een dossier geschikt is kan verschillen. Dit wordt overwegend voorgelegd op een moment dat het incassobureau u om toestemming verzoekt om naar de rechter te gaan.

Veel incassobureau zien op tegen het inschakelen van de deurwaarders. Wij van Incassotool kijken daar anders tegenaan; indien u zelf al aanmaningen verzond en toezeggingen ontving van uw debiteur maar dit geen resultaat had. Het Incassobureau ook geen resultaat weet te boeken is het geen optie meer om maar aanmaningen te blijven sturen. Dan is een vlotte opvolging van uw debiteuren noodzakelijk om een zo groot mogelijke kans op een succesvolle incasso te houden.

 

Is er ook een deurwaarder nodig nadat een zaak is voorgekomen bij de rechtbank?

Ook als er een vonnis voor u is gehaald is de inzet van de gerechtsdeurwaarder nodig. Die moet het vonnis dan gaan brengen (betekenen noemen ze dat) aan de debiteur en bevel doen om aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Indien debiteuren dan niet voldoen aan het bevel, mag de deurwaarder beslagen leggen. De incassobureau’s die de gang naar een deurwaarder gemaakt hebben begeleiden dat traject meestal door de deurwaarders aan te sturen en te instrueren. Van de voortgang bij de deurwaarder worden er dan regelmatig aantekeningen in Incassotool gemaak die voor u als opdrachtgever en mogelijk gebruiker van Incassotool weer 24/7 inzichtelijk zijn via het klantportaal.

Soms duurt het heel lang voor een vordering terugkomt van een gerechtsdeurwaarder . In die situaties is er altijd sprake van een problematische financiële situatie bij uw debiteur. Doordat ook andere schuldeisers een vordering op uw debiteur hebben kan het lang duren voor een vordering door de deurwaarder geïncasseerd wordt. Dat soort gevallen zal naar verwachting wel steeds minder worden doordat de deurwaarders tegenwoordig verplicht zijn om voor dagvaarding te controleren of een debiteur voorkomt in het beslagregister. In dat register moeten alle gerechtsdeurwaarder gelegde loonbeslagen melden. Indien er uit het register blijkt dat er sprake is van een zodanige situatie dat niet hoeft te worden verwacht dat de vordering binnen drie jaar zal kunnen worden geïncasseerd, dan is de deurwaarder verplicht daarvan melding te maken aan u of het Incassobureau welke de deurwaarder ingeschakeld heeft. Alsdan kan er dus alsnog bepaalt worden of een zaak al dan niet doorgezet moet worden.

 

Hoe worden zaken met behulp van een gerechtsdeurwaarder vaak verder afgewikkeld?

In zaken waarin uw debiteur verhaal biedt verloopt de afwikkeling van de dossiers doorgaans heel snel. Meestal is de betekening van het vonnis al voldoende. Mocht dat niet zo zijn, dan zorgt het leggen van een beslag op de bankrekening  van uw debiteur vaak voor de gewenste oplossing. En als ook op de bankrekening geen geld staat dan legt de deurwaarder beslag op de auto en inboedel, of bijvoorbeeld onder de werkgever. Al met al kan veilig gesteld worden dat de snelle inschakeling van de deurwaarder voor een snellere betaling zorgt. Het eindeloos blijven aanmanen zal niet tot betaling leiden.