Uw kosten voor een rechtsgang beperken

Bij vorderingen vanaf €100,00 tot €5000,00 kunt u het kostenrisico naar een derde verleggen. Hoe doet u dit? U kunt lid worden van het NIC.

De NIC is een vereniging van en voor ondernemers die het door de belangbundeling mogelijk maakt kosten te beperken. Kosten die samenhangen met het gerechtelijk traject (proces-en deurwaarderskosten) komen bij geen verhaal niet voor rekening u als lid.

Bent u lid van de NIC, en voldoen deze vorderingen van een aantal eenvoudige voorwaarden, dan sluit u dus het kostenrisico volledig uit.

U hoeft u geen percentage af te staan zoals bijvoorbeeld bij procesfinanciering. Bij hogere vorderingen (tussen € 5.000 en € 25.000,00), is niet het volledige maar een deel van het risico afgekocht. Het risico is dan beperkt tot een van te voren vaststaand bedrag. Hier weet u dan ook wat uw maximale kostenrisico bedraagt.