Hoe zit het met de 14-dagen (WIK) brief?

Blijven facturen van u onbetaald en wilt u een volgende fase in bij het betaald krijgen van de facturen? Het aanzeggen van incassokosten kan hierbij helpen. Echter voordat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht stuurt u eerst een brief met aanzegging incassokosten. Deze heeft een betalingstermijn van minimaal 14 dagen. In deze blog leggen uit waaraan deze brief nog meer moet voldoen.

  • Uw klant dient de mogelijkheid te krijgen om zonder kosten te betalen. dit kan tot viertien dagen dag dan na dat de brief bij de klant bezorgd is.
  • Een aankondiging van het totaal bedrag van de incassokosten die verschuldigd raken indien niet binnen die termijn betaald wordt.
  • Schakelt u een derde in om de vordering voor u te innen? Bent u niet btw-plichtig? Geef dan aan dat u de btw niet kan verrekenen en de incassokosten daarom met BTW hebt verhoogd.
  • Apart daarbij vermeld (indien van toepassing). de hoogte van de BTW die dan over de incassokosten berekend is.
  • Eventueel eerder opgelegde administratiekosten dienen deel uit te maken van de incassokosten

Bij versturen van een aanmaning die voldoet aan de hierboven vermelde eisen worden de incassokosten opeisbaar indien de factuur onbetaald blijft.

Wanneer de 14- dagenbrief een hoger bedrag aan incassokosten vermeldt dan wettelijk toegestaan, dan is deze niet geldig. Bij uitblijven van betaling mogen er dan geen incassokosten berekend worden, tenzij er alsnog een juiste brief wordt verzonden en de termijn wederom verstrijkt.

Heeft u ook een facturen die nog niet betaald is ? Met Incassotool stuurt u eenvoudig de juiste aanmaningen. Na het verzenden van de 14-dagenbrief is er geen extra incassohandeling meer nodig voordat er incassokosten mogen worden gevorderd.

Komt het uiteindelijk toch tot een incasso? Incassotool heeft partners die deze incasso voor u kunnen verzorgen.

Kijk hier voor de aanwezige partners

Lijst met incassopartners