Eten en gegeten worden, veel overnames in de branche

De afgelopen periode zijn er verschillende overnames geweest van leveranciers in creditmanagement- en debiteurenbeheer software. Hoe kijken wij van Incassotool hier tegenaan?

Read More

Hoe zit het met de 14-dagen (WIK) brief?

Blijven facturen van u onbetaald en wilt u een volgende fase in bij het betaald krijgen van de facturen? Het aanzeggen van incassokosten kan hierbij helpen. Echter voordat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht stuurt u eerst een brief met aanzegging incassokosten. Deze heeft een betalingstermijn van minimaal 14 dagen. In deze blog leggen uit waaraan deze brief nog meer moet voldoen.

  • Uw klant dient de mogelijkheid te krijgen om zonder kosten te betalen. dit kan tot viertien dagen dag dan na dat de brief bij de klant bezorgd is.
  • Een aankondiging van het totaal bedrag van de incassokosten die verschuldigd raken indien niet binnen die termijn betaald wordt.
  • Schakelt u een derde in om de vordering voor u te innen? Bent u niet btw-plichtig? Geef dan aan dat u de btw niet kan verrekenen en de incassokosten daarom met BTW hebt verhoogd.
  • Apart daarbij vermeld (indien van toepassing). de hoogte van de BTW die dan over de incassokosten berekend is.
  • Eventueel eerder opgelegde administratiekosten dienen deel uit te maken van de incassokosten

Bij versturen van een aanmaning die voldoet aan de hierboven vermelde eisen worden de incassokosten opeisbaar indien de factuur onbetaald blijft.

Wanneer de 14- dagenbrief een hoger bedrag aan incassokosten vermeldt dan wettelijk toegestaan, dan is deze niet geldig. Bij uitblijven van betaling mogen er dan geen incassokosten berekend worden, tenzij er alsnog een juiste brief wordt verzonden en de termijn wederom verstrijkt.

Heeft u ook een facturen die nog niet betaald is ? Met Incassotool stuurt u eenvoudig de juiste aanmaningen. Na het verzenden van de 14-dagenbrief is er geen extra incassohandeling meer nodig voordat er incassokosten mogen worden gevorderd.

Komt het uiteindelijk toch tot een incasso? Incassotool heeft partners die deze incasso voor u kunnen verzorgen.

Kijk hier voor de aanwezige partners

Lijst met incassopartners


Read More

Uw kosten voor een rechtsgang beperken

Bij vorderingen vanaf €100,00 tot €5000,00 kunt u het kostenrisico naar een derde verleggen. Hoe doet u dit? U kunt lid worden van het NIC.

De NIC is een vereniging van en voor ondernemers die het door de belangbundeling mogelijk maakt kosten te beperken. Kosten die samenhangen met het gerechtelijk traject (proces-en deurwaarderskosten) komen bij geen verhaal niet voor rekening u als lid.

Bent u lid van de NIC, en voldoen deze vorderingen van een aantal eenvoudige voorwaarden, dan sluit u dus het kostenrisico volledig uit.

U hoeft u geen percentage af te staan zoals bijvoorbeeld bij procesfinanciering. Bij hogere vorderingen (tussen € 5.000 en € 25.000,00), is niet het volledige maar een deel van het risico afgekocht. Het risico is dan beperkt tot een van te voren vaststaand bedrag. Hier weet u dan ook wat uw maximale kostenrisico bedraagt.

Read More

Juridisch advies inschakelen

Wanneer schakel je juridisch advies in om een vordering betaald te krijgen?

Read More

Expert

Expert is voor gebruikers van Incassotool die alle functionaliteit willen gebruiken.

Read More

Standaard

Incassotool Standaard is voor bedrijven die eenvoudig een factuur opvolging willen starten met alle voordelen van Incassotool.

Read More

Start eenvoudig met uw eerste opvolging van facturen

Start eenvoudig met een professionele manier van factuur opvolging. U voert uw factuur in en het systeem doet de rest. Geen omkijken meer naar, maar afwachten totdat het geld op uw rekening staat. Betaalt uw debiteur niet, dan start het systeem met de juiste toon naar uw debiteur om tot betaling over te gaan.

Read More

Dispuut management

Indien er een dispuut op een factuur is, zorgt dit vaak voor vertraging van de betaling. De dispuut functionaliteit binnen Incassotool zorgt je ervoor dat disputen met een workflow snel en vakkundig kunnen worden opgelost.

Read More

Debiteurenbeheer en transparante buitengerechtelijke incasso

informatie over de buitengerechtelijke opvolging door incassopartijen

Read More

Creditsafe integratie

Informatie over de integratie met creditsafe

Read More